Liefhebbers,

Vrijdag 4 maart 2022, vindt onze biedavond - de 34ste, aan de vooravond van het 35ste Wielerspel, we weten allemaal hoe dt komt - plaats! Een paar weken later dan reglementair voorzien, maar weer een week eerder dan eerder gedacht. Zelfde locatie als de jaren voorafgaande aan het vorige het geval was:
De bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen van cricketclub VRA, Nieuwe Kalfjeslaan 21B, 1182 AA Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur stipt.

Het clubhuis is het makkelijkst bereikbaar vanaf de hoek Amstelveense-/Amsterdamseweg - (Nieuwe) Kalfjeslaan op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Zowel lopend - hier bevinden zich de dichtstbijzijnde bushaltes; de Connexxionlijnen 347, 357  (van Amsterdam Marnixstraat), de nachtbussen N47 & N57 (van Amsterdam Centraal) allen via metrostation Amstelveenseweg naar Amstelveen Busstation en de lijnen 242, 348 en 358 die Station Amsterdam-Zuid met Amstelveen Busstation verbinden halteren hier 24/7 - als op de fiets; vertrek in westelijke richting, neem de derde afslag links (een fietspad), op de T-splitsing aan het eind hiervan naar rechts, de ingang van het terrein van VRA vindt u 50 m verder aan de rechterhand. (Routebeschrijving.)
Met de auto volgt u de Nieuwe Kalfjeslaan in westelijke richting tot het parkeerterrein (Pinok/VRA) aan het eind
, zie hier, vanwaar u zo'n 300 m gaans van uw bestemming bent. (Parkeren is onbelast.)

Ten opzichte van vorig seizoen zijn de wijzigingen wederom minimaal. (Behalve dan dat we hopen dat alle, of in ieder geval de meeste, wedstrijden wl doorgang vinden. Vooralsnog lijkt dat het geval te zijn.) Ploegen mogen met ingang van dit seizoen, in lijn met de ploegen in het echte peloton, 31 renners (inclusief de nulrenner) tellen. Voorzover bekend heeft de UCI dit jaar geen verdere reglementswijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op ons spel. Plannen om de World Ranking voor eendagswedstrijden weer op de schop te nemen lijken , voorlopig (?) in de koelkast beland.
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, k als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Hieronder treft u tevens een link aan naar de rennerslijst zoals die op de biedavond gehanteerd zal worden. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk kan er alleen op renners geboden worden - onder vermelding van het rangnummer - die in deze lijst opgenomen zijn. Tot 48 uur voor de biedavond, dus tot woensdagavond 2 maart 2022, 19:30 uur, kunt u ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. Deze zullen dan worden opgenomen in een addendum bij de lijst (in Romeinse nummering) die niet later dan 24 uur voor de komende ploegleidersbijeenkomst gepubliceerd zal worden.

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van  222,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij contante betaling op de biedavond zijn administratiekosten   10,-. verschuldigd.
In het voorlopig inschrijfgeld zijn uw consumpties op de ploegleidersbijeenkomst en onze waardering voor de diensten van VRA verrekend.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.