Liefhebbers,

Vrijdag 12 februari 2021, had normaal gesproken onze 34ste biedavond plaatsgevonden. Maar weinig is normaal op het moment.

Vooralsnog geen traditionele bijeenkomst in het clubhuis van VRA, maar wellicht kunnen wij begin juni een treffen organiseren om in ieder geval de truien van het afgelopen seizoen te kunnen uitreiken, en het lopende te  evalueren.
Deze jaargang zult u het moeten doen met de ploeg van het afgelopen jaar, wel wordt het mogelijk daar online enige wijzigingen in aan te brengen. U mag, maar hoeft niet, maximaal twee renners uit uw ploeg verkopen, tegen het bedrag dat zij vorig seizoen aan inkoop kostten plus één (op de rennerslijst kunt u zien hoeveel dat
is, en voor welke profploeg - of niet - zij het komende seizoen uitkomen), met de opbrengst kunt u daarna bieden op de nog vrije renners, zie daarvoor de biedlijst zodra, vrijdag 12 februari des ochtends, die beschikbaar is. U kunt maximaal het aantal se's bieden dat u door de verkoop in kas heeft. De nog vrije renners gaan naar de hoogst biedende, bij gelijke boden wordt er geloot. Zelfde procedure als in andere jaren in de geheime rondes. Met dien verstande dat u nu een lijst met renners inlevert met daarop per renner waarin u geïnteresseerd  het bedrag dat u daarvoor overheeft. U kunt dus op veel renners bieden, maar alleen die boden waarvoor u nog voldoende punten op uw conto heeft gaan door naar de volgende ronde. Dit gaat door tot al uw se's op zijn, uw ploeg de maximale grootte van 30 renners heeft bereikt, er geen renners meer op uw biedlijst staan die nog in de verkoop zijn of er überhaupt geen renners meer op uw lijst staan.
Na afloop van de veiling kan ieder ploeg nog een extra 0-renner aanschaffen - mits de ploeggrootte de 29 nog niet overstijgt - volgens de in andere jaren gebruikelijke procedure.
Op de voorziene bijeenkomst in het late voorjaar kunt u - indien aanwezig - ook nog een stagiar aan uw ploeg toevoegen volgens dezelfde procedure (hierbij is de maximumploeggrootte niet van toepassing) die vanaf de Tour geld voor u kan verdienen.

Ten opzichte van vorig seizoen zijn de wijzigingen ook deze keer zeer gering. Alleen de wegwedstrijden om het Europees Kampioenschap zijn een categorie hoger ingedeeld gezien de stormachtige ontwikkeling die deze hebben doorgemaakt sinds de introductie enkele jaren geleden. Voor de andere continentale kampioenschappen op de weg - als die dit seizoen al georganiseerd worden - verandert er niets. Tevens is er een verschuiving in het aantal UCI-punten (door het afgelasten van een groot aantal wedstrijden het afgelopen seizoen zijn er aanmerkelijk minder UCI-World Rankingpunten in omloop op het moment) dat een land moet totaliseren in de landenranking met betrekking tot de indeling  in de verschillende categorieën van hun nationale kampioenschappen in ons spel.
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, óók als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Hieronder treft u de link aan naar de rennerslijst zoals die voor de online bieding gehanteerd zal worden. Gelijk in andere jaren gebruikelijk dient u te bieden op renners onder vermelding van het rangnummer waarmee zij in deze lijst opgenomen zijn. Uitzonderlijk kunt u deze keer ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. 

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van € 125,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij betaling na het seizoensbegin wordt een opslag van € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.