Liefhebbers,

Vrijdag 14 februari 2020, reglementair de laatst mogelijke datum in februari, staat voor de drieëndertigste keer de biedavond van het Wielerspel op de agenda. Zelfde locatie als afgelopen seizoenen:
De bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen van cricketclub VRA, Nieuwe Kalfjeslaan 21B, 1182 AA Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur stipt.

Het clubhuis is het makkelijkst bereikbaar vanaf de hoek Amstelveense-/Amsterdamseweg - (Nieuwe) Kalfjeslaan op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Zowel lopend - hier bevinden zich de dichtstbijzijnde bushaltes; de Connexxionlijnen 347, 357  (van Amsterdam Marnixstraat), de nachtbussen N47 & N57 (van Amsterdam Centraal) allen via metrostation Amstelveenseweg naar Amstelveen Busstation en de lijnen 242, 348 en 358 die Station Amsterdam-Zuid met Amstelveen Busstation verbinden halteren hier 24/7 - als op de fiets; vertrek in westelijke richting, neem de derde afslag links (een fietspad), op de T-splitsing aan het eind hiervan naar rechts, de ingang van het terrein van VRA vindt u 50 m verder aan de rechterhand. (Routebeschrijving.)
Met de auto volgt u de Nieuwe Kalfjeslaan in westelijke richting tot het parkeerterrein (Pinoké/VRA) aan het eind
, zie hier, vanwaar u zo'n 300 m gaans van uw bestemming bent. (Parkeren is onbelast.)

Ten opzichte van vorig seizoen zijn de wijzigingen minimaal. Naar het zich laat aanzien verdwijnt na dit seizoen de World Ranking voor eendagskoersen en wordt die vervangen door de UCI Classics Series. Het eindklassement voor de WR-eendagskoesen zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van het wegseizoen worden opgemaakt, en niet pas zoals de andere WR-klassementen op de zondag voorafgaande aan de volgende biedavond. Ook is er een geringe verschuiving in het aantal UCI-punten (gezien de inflatie daarin in de loop der jaren) dat een land moet totaliseren in de landenranking willen hun nationale kampioenschappen meetellen in ons spel.
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, óók als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Hieronder treft u tevens een link aan naar de rennerslijst zoals die op de biedavond gehanteerd zal worden. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk kan er alleen op renners geboden worden - onder vermelding van het rangnummer - die in deze lijst opgenomen zijn. Tot een week voor de biedavond kunt u ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. Deze zullen dan worden opgenomen in een addendum bij de lijst (in Romeinse nummering) die niet later dan drie dagen voor de komende ploegleidersbijeenkomst gepubliceerd zal worden.

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van € 200,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij contante betaling op de biedavond zijn administratiekosten ŕ € 10,-. verschuldigd.
In het voorlopig inschrijfgeld zijn uw consumpties op de ploegleidersbijeenkomst en onze waardering voor de diensten van VRA verrekend.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.