Prijzenschema 2021

Categorie

Omschrijving

Prijzen: €

35

25

15

10

5

4

3

2

1

Categorie

W2.T

Tour 

1e

 

 

 

2e

  

3e

 

4e, bolletjes-
e& groene trui

5e

 1e etappe 

6e-7e, gele trui eetappee

8e-9e

 2e etappe,witte trui

10e-20e

3e etappe

W2.T

W2.G

Giro / Vuelta 

 

 

1e

  

 

  

2e

  

3e

  

4e, berg- en

  epuntentruie

5e-6e

e1e etappee

7e-8e

eleiderstrui etappe

9e-15e, 2e- 3etappe eoverige truiene

W2.G

K1.C

WK wegwedstrijd¹

 

1e

 

 

2e

 

3e

4e

5e

K1.C

k1.C

WK wegwedstrijd U23 / ATB¹ / cyclocross

 

 

 

 

 

1e

 

2e

3e

k1.C

C1.C

WK tijdrijden¹

 

 

 

1e

 

  

2e

3e

4e

C1.C

c1.C

WK tijdrijden U23 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

c1.C

N1.C²

NK (1e rang) / EK wegwedstrijd

 

 

 

 

1e

 

 

2e

3e

N1.C²

NK (2e rang) / CK wegwedstrijd 

 

 

 

 

 

 

1e

 

 

NK (3e rang) / RK / CS wegwedstrijd

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

©1.C²

NK (1e rang) / EK tijdrijden

 

 

 

 

 

 

1e

 

 

©1.C²

NK (2e rang) / CK tijdrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

W2.M

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

1e

 

 

 

2e

  

3e

 

4e, berg- en

epuntentruie

5e-6e

1e etappe

7e-10e

eleiderstrui etappee

W2.M

W1.M

eendagswedstrijden

 

 

1e

  

2e

3e

4e

5e-6e

7e-10e

W1.M

W2.H

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

 

 

1e

 

 

 

2e

  

3e

 

4e, 1e etappe

berg- en puntentrui

5e

leiderstrui etappe

W2.H

W1.H

eendagswedstrijden

 

 

 

1e

 

2e

3e

4e

5e

W1.H

W2.N

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

 

 

 

 

 

2e

  

3e-5e, 1e etappe

leiderstrui etappe

W2.N

W1.N

eendagswedstrijden

 

  

  

  

1e

  

  

2e

3e-5e

W1.N

C2.P

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

 

1e

 

2e

3e, 1e etappe

C2.H

C1.P

eendagswedstrijden

 

  

  

  

 

1e

 

2e

3e

C1.H

C2.1

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

1e

2e + 3e

C2.1

C1.1

eendagswedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

1e

2e + 3e

C1.1

6D

zesdaagses

 

 

 

 

 

 

 

2 × 1e

2 × 2e

6D

WB

WB ATB + veldrijden

 

 

 

 

 

 

 

1e

 

WB

3D

driedaagses

 

 

 

 

 

 

 

 

2 × 1e

3D

C2.2

meerdaagse wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

C2.2

C1.2

eendagswedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

C1.2

®

wereldrecord

 

 

 

 

uurrecord

 

 

 

overige

®

Categorie

Omschrijving

Prijzen: €

35

25

15

10

5

4

3

2

1

Categorie

  ¹ Inclusief de olympische wedstrijden in een olympisch jaar
  ² NK's van landen met > 4000 (eerste rang),  > 2000 (tweede rang) en > 1000 punten (derde rang) in de UCI Nation World Ranking op de eerste zondag van het jaar.