Liefhebbers,

Vrijdag 8 februari 2019 aanstaande staat voor de tweeëndertigste keer de biedavond van het Wielerspel op de agenda. Zelfde locatie als afgelopen seizoenen:
De bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen van cricketclub VRA, Nieuwe Kalfjeslaan 21B, 1182 AA Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur stipt.

Het clubhuis is het makkelijkst bereikbaar vanaf de hoek Amstelveense-/Amsterdamseweg - (Nieuwe) Kalfjeslaan op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Zowel lopend - hier bevinden zich de dichtstbijzijnde bushaltes; de Connexxionlijnen 347, 357  (van Amsterdam Marnixstraat), de nachtbussen N47 & N57 (van Amsterdam Centraal) allen via metrostation Amstelveenseweg naar Amstelveen Busstation en de lijnen 242, 348 en 358 die Station Amsterdam-Zuid met Amstelveen Busstation verbinden halteren hier 24/7 - als op de fiets; vertrek in westelijke richting, neem de derde afslag links (een fietspad), op de T-splitsing aan het eind hiervan naar rechts, de ingang van het terrein van VRA vindt u 50 m verder aan de rechterhand. (Routebeschrijving.)
Met de auto volgt u de Nieuwe Kalfjeslaan in westelijke richting tot het parkeerterrein (Pinoké/VRA) aan het eind
, zie hier, vanwaar u zo'n 300 m gaans van uw bestemming bent. (Parkeren is onbelast.)

Ten opzichte van vorig seizoen is er een aantal wijzigingen: de WorldTourranking verdwijnt. In plaats daarvan zijn er twee nieuwe subklassementen gecreëerd; een individuele World Ranking voor eendagskoersen én een individuele ranking voor etappekoersen buiten de al bestaande algemene World Ranking individueel. Ook dit jaar is er slechts één ploegenklassement in de World Ranking. (Berekend op de wijze die de UCI toepast voor het ploegenklassement; vanaf dit seizoen op basis van de tien hoogst eindigende renners in het individuele klassement per ploeg.)
NB
Naar nu pas duidelijk is zijn ook de continentale rankings oude stijl, waar alleen niet-WorldTourwedstrijden voor meetelden afgeschaft en vervangen door continentale rankings op basis van de World Ranking waar per continent de renners afkomstig van continent apart in geklasseerd zijn. Ons spel negeert deze extra klassementen. 
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, óók als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Hieronder treft u (vanaf eind januari) tevens een link aan naar de rennerslijst zoals die op de biedavond gehanteerd zal worden. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk kan er alleen op renners geboden worden - onder vermelding van het rangnummer - die in deze lijst opgenomen zijn. Tot een week voor de biedavond kunt u ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. Deze zullen dan worden opgenomen in een addendum bij de lijst (in Romeinse nummering) die niet later dan drie dagen voor de komende ploegleidersbijeenkomst gepubliceerd zal worden.

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van € 200,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij contante betaling op de biedavond zijn administratiekosten à € 10,-. verschuldigd.
In het voorlopig inschrijfgeld zijn uw consumpties op de ploegleidersbijeenkomst en het fooi voor de groundsman van VRA in verrekend.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.

(Heeft u tot op heden nagelaten zich af te melden voor de komende editie en ziet u toch af van deelname dan vindt er geen uitkering van uw prijzengeld plaats!)