Liefhebbers,

Vrijdag 9 februari 2018 aanstaande staat voor de éénendertigste keer de biedavond van het Wielerspel op de agenda. Zelfde locatie als afgelopen seizoenen:
De bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen van cricketclub VRA, Nieuwe Kalfjeslaan 21B, 1182 AA Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur stipt.

Het clubhuis is het makkelijkst bereikbaar vanaf de hoek Amstelveense-/Amsterdamseweg - (Nieuwe) Kalfjeslaan op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Zowel lopend - hier bevinden zich de dichtstbijzijnde bushaltes; de Connexxionlijnen 347, 357 en 242 alsmede nachtbussen N47 & N57, die Amsterdam Centraal via metrostation Amstelveenseweg met Amstelveen Busstation verbinden halteren hier 24/7 - als op de fiets; vertrek in westelijke richting, neem de derde afslag links (een fietspad), op de T-splitsing aan het eind hiervan naar rechts, de ingang van het terrein van VRA vindt u 50 m verder aan de rechterhand. (Routebeschrijving.)
Met de auto volgt u de Nieuwe Kalfjeslaan in westelijke richting tot het parkeerterrein (Pinoké/VRA) aan het eind
, zie hier, vanwaar u zo'n 300 m gaans van uw bestemming bent. (Parkeren is onbelast.)

Ten opzichte van vorig seizoen verandert er hoegenaamd niets: ook dit jaar is er één ploegenklassement, dat van de World Ranking. (Berekend op de wijze die de UCI toepast voor het landenklassement; de acht hoogst eindigende renners in het individuele klassement tellen mee in de ploegenstand.)
Renners van WorldTourploegen verdienen punten voor het World Rankingklassement per ploeg en individueel én de World Tour individueel, die van (professionele) continentaleploegen voor het World Rankingklassement per ploeg en individueel en het Continental Tourklassement individueel.
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, óók als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Ons seizoen vangt aan op de tweede vrijdag van februari. In de WorldTour zijn de eerste uitslagen dan al bekend. Hoewel hier sprake is van voorkennis, is die voor iedereen gelijk en niet competitievervalsend. Doe er uw voordeel mee, of begin met een maagdelijke score.

Hieronder treft u (vanaf eind januari) tevens een link aan naar de rennerslijst zoals die op de biedavond gehanteerd zal worden. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk kan er alleen op renners geboden worden - onder vermelding van het rangnummer - die in deze lijst opgenomen zijn. Tot een week voor de biedavond kunt u ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. Deze zullen dan worden opgenomen in een addendum bij de lijst (in Romeinse nummering) die niet later dan drie dagen voor de komende ploegleidersbijeenkomst gepubliceerd zal worden.

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van € 200,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij contante betaling op de biedavond zijn administratiekosten à € 10,-. verschuldigd.
In het voorlopig inschrijfgeld is een bijdrage inbegrepen ter sponsoring van een wedstrijdbal die VRA zal gebruiken in een van haar thuiswedstrijden in de Nederlandse cricket Topklasse. Tevens zijn uw consumpties en het drinkgeld voor de groundsman van VRA in dit bedrag verrekend.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.

(Heeft u tot op heden nagelaten zich af te melden voor de komende editie en ziet u toch af van deelname dan vindt er geen uitkering van uw prijzengeld plaats!)