Liefhebbers,

Vrijdag 10 februari 2017 aanstaande staat voor de dertigste keer de biedavond van het Wielerspel op de agenda. Zelfde locatie als afgelopen seizoenen:
De bijeenkomst vindt plaats in het paviljoen van de Koninklijke VRA, Nieuwe Kalfjeslaan 21B, 1182 AA Amstelveen.
Aanvang 19.30 uur stipt.

Het clubhuis is het makkelijkst bereikbaar vanaf de hoek Amstelveense-/Amsterdamseweg - (Nieuwe) Kalfjeslaan op de grens van Amsterdam en Amstelveen. Zowel lopend - hier bevinden zich de dichtstbijzijnde bushaltes; de Connexxionlijnen 142, 170, 172 en 174 alsmede nachtbussen N70, N72 & N74, die Amsterdam Centraal via metrostation Amstelveenseweg met Amstelveen Busstation verbinden halteren hier - als op de fiets; vertrek in westelijke richting, neem de eerste afslag links, dan de tweede afslag rechts (een fietspad), de ingang van het terrein van VRA vindt u na 450 m aan de rechterhand. (Routebeschrijving.)
In verband met wegwerkzaamheden - vernieuwing van de rijbaan - is het dichtst bij VRA gelegen parkeerterrein tijdelijk buiten gebruik. Met de auto volgt u de Nieuwe Kalfjeslaan in westelijke richting tot de tweede afslag links hier vindt u het parkeerterrein van het Wagenerstadion. Vanaf dit punt zult u te voet 750 m verder moeten, zie hier voor de exacte routebeschrijving. Als alternatief kunt u proberen de voiture kwijt te raken op de Emmakade ter hoogte van de Mauritslaan in Amstelveen, vanwaar u zo'n 550 m gaans van uw bestemming bent. (Parkeren is in beide gevallen onbelast.)

Afgelopen seizoen bleek dat de World Ranking en de WorldTour een zeer grote overlap vertoonden. Vanaf dit jaar is er  nog maar n ploegenklassement, dat van de World Ranking. (Berekend op de wijze die de UCI toepast voor het landenklassement; de acht hoogst eindigende renners in het individuele klassement tellen mee in de ploegenstand.
Renners van WorldTourploegen verdienen dit seizoen punten voor het World Rankingklassement per ploeg en individueel n de World Tour individueel, die van (professionele) continentaleploegen voor het World Rankingklassement per ploeg en individueel en het Continental Tourklassement individueel.
Zie voor de details het reglement, het prijzenschema en de verdeling van de jackpot.

Wij volgen zoals altijd de uitslagen en standen zoals die door de UCI op hun site worden gepubliceerd, k als die niet in overeenstemming zijn met de UCI-reglementen!

Ons seizoen vangt aan op de tweede vrijdag van februari. In de WorldTour zijn de eerste uitslagen dan al bekend. Hoewel hier sprake is van voorkennis, is die voor iedereen gelijk en niet competitievervalsend. Doe er uw voordeel mee, of begin met een maagdelijke score.

Hieronder treft u tevens een link aan naar de rennerslijst zoals die op de biedavond gehanteerd zal worden. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk kan er alleen op renners geboden worden - onder vermelding van het rangnummer - die in deze lijst opgenomen zijn. Tot een week voor de biedavond kunt u ook zelf nog renners aanmelden die onverhoopt niet op de lijst mochten staan. Deze zullen dan worden opgenomen in een addendum bij de lijst (in Romeinse nummering) die niet later dan drie dagen voor de komende ploegleidersbijeenkomst gepubliceerd zal worden.

Verzoeke het voorlopig inschrijfgeld voor komend seizoen van  200,- over te maken op NL24INGB0005405786 t.n.v. WV Wielerspel te Amsterdam. Bij contante betaling op de biedavond zijn administratiekosten   10,-. verschuldigd.
In het voorlopig inschrijfgeld is een bijdrage inbegrepen ter sponsoring van een wedstrijdbal die VRA zal gebruiken in een van haar thuiswedstrijden in de Nederlandse cricket Topklasse. Tevens zijn uw consumpties en de fooi voor de groundsman van VRA in dit bedrag verrekend.
Het prijzengeld van het afgelopen seizoen wordt, na ontvangst van alle inschrijfgelden, bancair uitgekeerd.

(Heeft u tot op heden nagelaten zich af te melden voor de komende editie en ziet u toch af van deelname dan vindt er geen uitkering van uw prijzengeld plaats!)